top of page

 

 

Jako Uczestnik zawodów rowerowych „LEWIŃSKIE SZUTRY ULTRA RACE”, oświadczam:

1. Biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz deklaruje, że w chwili startu nie występują u mnie żadne przeciwwskazania zdrowotne.

2. Mój obecny stan zdrowia pozwala mi na pokonanie trasy LS ULTRA RACE przygotowanej przez organizatora i nie stanowi zagrożenia dla innych.

3. Posiadam umiejętności jazdy na rowerze, w tym na długich dystansach, różnego typu terenie i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

4. Poddałem własnej analizie i właściwie oceniłem stopień trudności i ryzyka związanego z przejazdem trasy, która przebiega po drogach publicznych, leśnych, polnych, ścieżkach i bezdrożach. Wiem, że trasa nie jest zabezpieczona przez organizatora oraz, że występują na niej inni uczestnicy ruchu drogowego. Mam świadomość zagrożeń wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydowałem się podjąć to ryzyko i je świadomie akceptuję.

5. Znam przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące jazdy na rowerze, w tym dotyczące poruszania się po drogach publicznych w kolumnach przekraczających 15 osób i będę się do nich bezwzględnie stosował.

6. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

7. Zobowiązuję się do niepozostawiania na trasie zawodów jakichkolwiek śmieci, części i odpadów.

8. Zobowiązuję się posiadać przed startem i w czasie trwania zawodów: dokument tożsamości, naładowany telefon komórkowy oraz udostępniony przez organizatora nadajnik GPS.

9. Zobowiązuję się do zwrotu dostarczonego przez organizatora urządzenia gps należącego do firmy POLTRAX  na mecie w bazie zawodów, a w przypadku niedotarcia na metę, zobowiązuję się do przesłania urządzenia w bezpiecznym opakowaniu na adres:

Poltrax Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7C/37, 01-651 Warszawa. W przypadku zniszczenia, zgubienia urządzenia lub jego nie oddania, zobowiązuję się zapłacić karę w wysokości 300zł w celu pokrycia kosztów zakupu nowego produktu.

10. Zobowiązuję się posiadać sprzęt elektroniczny z nawigacją (np. smartfon lub nawigacja rowerowa) w celu nawigowania po śladzie udostępnionym przez organizatora.

11. Zobowiązuję się pokonać trasę zgodnie z udostępnionym przez organizatora regulaminie:

- samodzielnie,

- bez udziału i wsparcia osób trzecich,

- na rowerze bez wspomagania elektrycznego,

- z niezbędnym wyposażeniem (kask – założony podczas zmagań sportowych, sprawne oświetlenie, apteczka, folia nrc, odpowiednio dobrana do warunków atmosferycznych odzież i obuwie, wystarczająca ilość płynów i jedzenia). Oświadczam, że samodzielnie ponoszę skutki braku wyżej wymienionego wyposażenia.

12. Samodzielnie poniosę wszelkie konsekwencje swoich zachowań w trakcie przejazdu, przede wszystkim związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych organizatorowi danych osobowych w celu organizacji mojego przejazdu i prowadzonej działalności.

14. Wyrażam zgodę na upublicznianie mojego wizerunku na zdjęciach, materiałach filmowych oraz broszurach marketingowych na potrzeby reklamowe, promocyjne, informacyjne w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych oraz na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora, jego partnerów i sponsorów.

15. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich innych wymagań zawartych w regulaminie zawodów i udostępnionym dla zawodników RACEBOOK’u. Rozumiem, że niezastosowanie się do zasad regulaminu może skutkować wykluczeniem z zawodów.

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA

bottom of page